• Lucia Račanská
  • Vek 22
  • Študent 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity
  • Slovenka
  • Štúdium angličtiny 17 rokov
  • Dosiahnutá úroveň Cambridge certifikát CAE (Grade B)
Volám sa Lucia Račanská, som zo Slovenska, mám 22 rokov. Študujem štvrtým rokom na 1. lékařské fakulte odbor Všeobecní lékařství.

Považujem sa za ochotného, nekonfliktného, optimistického človeka so zmyslom pre humor.
V priebehu rokov som mala mnoho záujmov, vďaka čomu som získala základy divadla, kresby či plávania. V poslednom čase je mojou najväčšou vášňou štúdium histórie, najmä obdobie antiky a obdobie 16. – 17. storočia v Európe. Z medicíny ma najviac fascinuje neurológia a neurochirurgia, ktorej by som sa chcela v budúcnosti venovať.
Čo sa týka angličtiny, prvý styk s ňou som mala v škôlke, ale nemôžem povedať, že by som v nej až do siedmej triedy základnej školy urobila nejaké pokroky. Zmena učiteľa priniesla aj zmenu v žiackej knižke a na vysvedčení, ale nakoniec som mohla zbierať ovocie svojej usilovnej práce a základná škola bola ukončená úrovňou B1. Nanešťastie, gymnázium nedokázalo nasadenú latku dosiahnuť, a keďže sa moje záujmy začali uberať smerom, kedy znalosť angličtiny bola viac než vitálna, neostávalo mi nič iné, než sa ďalej vzdelávať sama. Na konci druhého ročníka som sa začala pohrávať s myšlienkou na štúdium v zahraničí, a tak bolo rozhodnuté, že budem navštevovať jazykovú školu. Po roku a pol bol kurz ukončený získaním certifikátu CAE (Grade B).

Ako je zrejmé z predchádzajúcej pasáže, verím, že jediný spôsob, aký sa je možné sa poriadne naučiť jazyk, je neustále s ním prichádzať do styku, čiže sa snažím viesť hodiny vo väčšine iba po anglicky. Ak je počas hodiny niečo nejasné, som schopná komunikovať aj po česky. Od študenta očakávam záujem, na druhej strane, ja sa budem snažiť spraviť hodiny čo najzaujímavejšie a jednoducho pochopiteľné.

Učenie jazyka by mala byť radosť a nie záťaž, keďže vďaka jeho znalosti, sa pred Vami môže otvoriť úplne nový svet.