• Highlights:
  • Uroveň angličtiny C1
  • Student University of NY in Prague
  • Samostudium Japonštiny

Dobrý deň,

volám sa Jakub Zelina a momentálne som študentom na University of New York in Prague na odbore Business Administration. Moje záujmy sú spojené najmä s kultúrou a športom. - rád objavujem novú hudbu, čítam recenzie, teším sa z kvalitných filmov a rád spoznávam nové kultúry, a v tom mi mimoriadne pomáha štúdium jazykov.

Záujem o jazyky som v sebe pestoval už od základnej školy, avšak rozhodujúcim momentom bola pre mňa prednáška slovenskej polyglotky Lýdie Machovej pár rokov dozadu v mojom rodnom meste. Musím sa však priznať, že som sa tejto prednášky nezúčastnil. Boli to moji rodičia, ktorí ako veční študenti angličtiny zo zvedavosti zavítali na Lýdiinu prednášku s témou, ako sa jazyky učia polygloti (ľudia, ktorí ovládajú viacero jazykov). Nadšenie mojich rodičov, s ktorým prišli po prednáške, ma prinútilo si následne vyhľadať na internete informácie o Lýdii a polyglotoch.
Od tohto momentu som sa začal aktívne zaujímať o jazykovedu, pričom som svoje poznatky aplikoval najskôr pri samoštúdiu japončiny a v súčasnosti v tom pokračujem pri samoštúdiu ruštiny. Konkrétnejšie ma najviac inšpirovala filozofia hyperpolyglota Steva Kaufmann a najmä 40 rokov dlhý výskum Stephena Krashena v oblasti osvojovania si jazykov, ktorý je však bohužiaľ doteraz vzdelávacími inštitúciami takmer úplne ignorovaný.

Čo sa samotnej angličtiny týka, som absolventom bilingválneho gymnázia s anglickým vyučovacím jazykom, čo sa odrazilo najmä na bohatšej slovnej zásobe v rôznych oblastiach, ako napríklad biológia, geografia, či história. V súčasnosti pokračujem vo vysokoškolskom štúdiu, ktoré je taktiež v angličtine.

Moje presvedčenie je, že potešenie z jazyka sa nemusí dostaviť až po rokoch tvrdej driny. Existuje spôsob, ktorý Vám umožní užívať si štúdium od prvej chvíle a pravdupovediac je to aj jediný spôsob, ako si môžete jazyk reálne osvojiť. A to je, myslím si, skvelá správa.

Veľmi rád Vám pomôžem nie len v rámci samotnej výučby, no mojim cieľom je najmä ukázať Vám, ako sa neskôr stať sebestačným v procese osvojovania si jazyka s tým, že Vás to bude aj reálne baviť.