Certifikáty z angličtiny

Certifikáty z Angličtiny

V případě, že pravidelně čtete náš web, tak jistě znáte všechny důvody, proč je angličtina nezbytná. V dnešní době, kdy je Česká republika v Evropské unii a mezinárodní obchod je součástí české ekonomiky, je angličtina na pracovišti téměř bezpodmínečnou nutností a certifikáty z angličtiny jsou určitým důkazem o Vaší znalosti.
Podle čeho ale zahraniční firmy poznají, že máte skutečné znalosti z cizího jazyka a že si nevymýšlíte? Samy si Vás otestují. Výzkumy prokazují, že v dnešní době většina mezinárodních firem provádí přijímací pohovor v angličtině, případně ho ještě doplňují o gramatický test na úrovni B2.

Složení těchto zkoušek v rámci přijímacího řízení se nevyhnete. Jak ale docílit toho, abyste byli vůbec do přijímacího řízení připuštěni? Musíte mít životopis který zaujme, a ze kterého musí být zřejmé, že Vaše zkušenosti s cizími jazyky nejsou jen ze školních lavic.
Byly jste na Erasmu či jako au-pair v cizí zemi? Určitě to tam napište. Každá zahraniční zkušenost je vítána.

Mimo tyto zkušenosti se zahraničními cestami, je vhodné doplnit životopis získanými certifikáty. Nutná úroveň znalosti cizího jazyka se liší podle vybraného certifikátu. Mezinárodní klasifikace se liší od A1 (nejlehčí) až po C2 (nejvyšší dosažená úroveň).

A1 – nutná znalost každodenních výrazů a zcela základních frází. Schopnost dokázat představit sebe a ostatní. Dokázat položit jednoduché otázky.
A2 – porozumění větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se testovaného bezprostředně týkají. Jedná se o základní informace o testovaném, jeho rodině zaměstnání apod.
B1 – testovaný je schopný porozumět a odpovídat na běžná témata z každodenního života. Testovaný si umí poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se mluví anglických jazykem. Testovaný dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.
B2 – testovaný dokáže porozumět složitým textům týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Testovaný se dokáže účastnit rozhovoru plynule. Testovaný je schopný napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko.
C1 – testovaný rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a je schopný číst mezi řádky. Umí se pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely.
C2 – testovaný rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě.

Všechny testy se skládají ze čtyř částí. Jedná se o porozumění čtenému textu, volný písemný projev, porozumění slyšenému textu a gramaticko – lexikální část. Z žádné části nesmí uchazeč propadnout.

V jazykové škole Anglickyzarok.cz se orientujeme na dosažení certifikátů z angličtiny, které jsou dostatečné pro přijetí do zaměstnání a které Vás připraví na gramatiku testovanou na přijímacích pohovorech. Certifikáty úrovně B2 jsou také dostatečné pro výuku angličtiny na státních školách. Anglickyzarok.cz Vám pomůže se zlepšením na požadovanou úroveň angličtiny.

Cambridgeské testy jsou uznávané na celém světě a jejich platnost je časově neomezená.
PET Preliminary English Test - testuje orientaci v běžných životních situacích
FCE First Cambridge Certificate in English - umožňuje práci v zahraničních firmách, trvá 12 týdnů a jeho zvládnutí se hodnotí jako dostatečná znalost angličtiny. Úroveň B2.
Státní jazyková zkouška základní – česká verze FCE. Jedná se o certifikát na který jsou potřebné stejné znalosti. Úroveň B2.

Pokud byste měli zájem o výuku zaměřenou na dosažení jednoho z výše uvedených certifikátů, napište nám to prosím do objednávky, případně nám o tom dejte vědět v rámci úvodního seznámení. Vybereme Vám lektora, který se specializuje na daný typ certifikátu.
Pokud patříte mezi pokročilé studenty a chcete svůj jazyk zlepšovat i na vyšší úroveň než B2, lze se s námi dohodnout. V takovém případě je ale cena vyšší a záleží na typu vybraného certifikátu.


Samozřejmě také chápeme, že si nemusíte být jistí, o který certifikát chcete usilovat. V takovém případě Vám nabízíme bezplatnou konzultaci po emailu, telefonu či osobně.
Objednejte si individuální lekci angličtiny zde.

Vyplňte své údaje a přihlaste se na výuku

Hlavní Tel: 777 503 023, Email: anglickyzarok@gmail.com
Záložní Tel: 608 752 361
benefit a.s. logobenefit plus logobenefit a.s. logo

Comments are closed.