Výuka angličtiny pro děti

Výuka angličtiny pro děti trochu jinak? Proč ne!

 

Anglický výlet do zoo

K povinné školní výuce se doporučuje zvolit ještě doučování angličtiny, aby bylo dítě více obklopeno cizím jazykem a mohlo do něj snáze proniknout. Znalost anglického jazyka je nezbytná pro budoucí úspěch našich dětí. To platí jak pro profesní život, tak i pro ten osobní.

Anglickyzarok.cz se snaží o dlouhodobé výuku angličtiny pro děti od 5 do 18 let zábavnou a praktickou metodou výuky.

Letos v září jsme pro děti uspořádali anglický výlet do ZOO. Je ověřeno, že se člověk učí rychle angličtinu, když se jazyk učí aktivním zapojením.


Náš tým připravil pro děti spoustu úkolů a her. Žáci si pod naším vedením osvojily schopnosti, jako jsou:

1. Týmová spolupráce,
2. Mluvení anglicky na veřejnosti bez ostychu,
3. Výuka angličtiny zábavnou formou,
4. Poznání reálného světa,
5. Prohloubení vlastní slovní zásoby,
6. Rozvoj kreativního myšlení díky soutěžím, úkolům a hrám


Ráno na srazu před cestou do Zoo jsme nechali každé dítě, aby se představilo a řeklo o sobě pár zajímavostí, protože ne všechny děti jsme znali z našich lekcí. Tím jsme si udělali základní přehled o tom, jaké budeme moci udělat týmy v ZOO, aby byly síly vyvážené.

 

1. Práce v týmu je klíčová!

Připravili jsme pro děti mnoho anglických úkolů. Abychom je motivovali k jejich plnění, tak jsme je rozdělili do 3 týmů, které proti sobě soutěžily.
Přirozená soutěživost u dětí je tou nejlepší motivací.

Rozdělení do týmů má ještě další výhodu – nikdo nemůže znát vše, a proto se může obrátit na svého týmového kolegu, který mu pomůže. Je úžasné, když jsme poslouchali, jak si děti vzájemně snaží vysvětlit, co neví. Někdy to samozřejmě bylo až tak složité, že se mohly bavit v češtině. Ostatně nám šlo nejen o angličtinu, ale také o rozvoj týmové spolupráce. Za svoje úsilí získaly nakonec členové všech týmů náš diplom.

Ukázka jednoho z pracovních listů pro děti:

2. Vyhledávání důležitých informací

V běžné školní výuce se děti naučí hlavně zapamatovat si naservírovanou učební látku. Proto jsme se zaměřili na další důležitou oblast v rámci vzdělávání a to „najít si sám informaci a zapamatovat si pouze to nejdůležitější“.

Děti tak u každého zvířete samy hledaly „key information“, kterou zaznamenávaly do našich pracovních listů.

3. Kreativitě se meze nekladou

Každý z nás je úplný originál a každý má odlišné vnímání toho samého. Proto jsme děti podporovali, aby se v pracovních listech rozepsaly, jak to samy cítí. Bylo krásné na konci dne číst různé popisy toho samého zvířete 7 krát jinak a přitom bylo vše správně.

4. Doplňkové hry

Pro zpestření aktivity v ZOO jsme pro děti vymysleli ještě další hry jako např. Silence whispering (tichá pošta), Guess the word (hádání slovíček), Rock-scissors-paper (kámen nůžky papír).

Při „Silence whispering“ tiché poště byly všechny děti jako jeden tým a všichni dostaly bod anebo ho nedostaly.
Při „Guess the word“ bylo zase každé dítě samo za sebe a pokud nikdo nepřišel na anglické slovíčko, které má dítě na mysli, dostalo body.
Díky různým strukturám spolupráce: a) malé týmy 2-3 dětí, b) všichni společně, c) každý sám za sebe, nevznikaly mezi dětmi rozepře.

5. Kontrola pracovních listů a vyhodnocení bodů

Na konci dne jsme s dětmi zkontrolovali všechny informace, které si vyhledaly a zjistily o zvířátkách. Všechny děti vzájemně (i s námi) krásně spolupracovaly. Byla radost předat jim diplom, který si za svoje úsilí a celodenní nasazení zasloužily.

Mě samotného překvapilo, že po 6 hodinách angličtiny v ZOO, nás děti přemlouvaly, abychom tam byli ještě déle a doučování angličtiny prodloužili. Bohužel bylo třeba dostat se na místo srazu a předat děti rodičům v 18:00 a již nebylo možné anglický výlet prodloužit.
Děti od nás obdržely diplom, kterým si skutečně všichni zasloužily svým aktivním zapojením.

Rodiče nám v následujících dnech sdělili, že jejich děti byly opravdu nadšené z výletu a dlouho o něm doma mluvily. Pro velký úspěch budeme akce typu aktivní doučování angličtiny pro děti opakovat, aby měli šanci jej absolvovat i noví a noví studenti naší jazykové školy Anglickyzarok.cz.

V naší jazykové škole klademe stejný důraz na pokroky v cizím jazyce stejně jako na zábavnou a interaktivní formu, kterou oceňují nejen naši mladí studenti. Objednejte si výuku angličtiny pro své děti v naší jazykové školy zde.

    

    

    

     

Vyplňte své údaje a přihlaste se na výuku

Hlavní kontakt: Tel: 720 934 085, Email: anglickyzarok@gmail.com
Záložní kontakt: Tel: 735 701 525
benefit a.s. logobenefit plus logobenefit a.s. logo

Comments are closed.