• Dlouhodobé studium angličtiny
  • Zájem v irské kultuře a irském tanci
  • Dlouhodobé studium angličtiny
Angličtinu jsem se nikdy moc nemusela učit, vždycky se mi líbila a tak co jsem slyšela, to jsem hned začala používat. Ve 12 letech jsem se také začala věnovat irskému tanci, což jen prohloubilo mé nadšení z anglického jazyka (respektive jsem byla nucena angličtinu používat i ve svém volném čase a k něčemu, co mě bavilo), protože k nám jezdila lektorka z Anglie, účastnila jsem se mezinárodních soutěží a v samotném irském tanci moc českého názvosloví také nenajdete. Kámen úrazu přišel při výběru VŠ, kdy jsem se chtěla stát překladatelkou a hurbě jsem podcenila přijímací řízení. Strávila jsem tedy rok na pomaturitním studiu anglického jazyka s tím, že příští rok chci uspět. Bohužel, další rok jsem pohořela v ústním kole (a to ne kvůli špatným vyjadřovacím schopnostem, ale kvůli tomu, že jsem nebyla dostatečně sečtělá a neměla kulturní rozhled).

Byla jsem tedy vyvedena z omylu (a jsem za to vlastně ráda), že překlad je pouze o jazyku, jako takovém. Není. Překladatel by měl znát všechny kulturní aspekty dané země, aby byl schopný text správně přeložit. Něco jako když se někdo rozhodne Riverdance přeložit jako „říční tanec“ (ano, s tím jsem se opravdu setkala v knížce), aniž by věděl, že Riverdance je jedna z nejznámějších irsko-tanečních show, která před 25 lety proslavila tento druh tance po celém světě. I z tohoto důvodu jsem se rozhodla znovu o kariéru překladatelky neusilovat a vydala jsem se jiným směrem.

V posledních letech jsem se sice od anglického jazyka vzdálila, nicméně stále pravidelně komunikuji s naší anglickou lektorkou irského tance a v mém nynějším povolání (makeup artist) také hledám inspiraci spíše za hranicemi, než v ČR.

Vzhledem k aktuální situaci však nemohu spoléhat na příjmy z vizáže a proto bych se ráda začala také znovu věnovat studiu angličtiny a chtěla bych ho předávat dál. Přijde mi to skvělá příležitost pro oprášení všech pravidel gramatiky a prostor pro zdokonalení sebe sama. Mám za to, že člověk by se nikdy neměl přestat učit. Přijde mi, že jsem poslední dobou trochu zakrněla v rozvíjení mých znalostí angličtiny a tohle beru jako správný impulz.

S přáním krásného dne
Veronika Benáčková