• 30 let,
  • Studium diplomacie, PR a mezinárodních vztahů v Praze,
  • 7 let práce v oboru mezinárodní přepravy, zaměření se na vztahy se zákazníky z celého světa,/li>
  • Nyní na mateřské dovolené, syn 3 roky,
  • Studium angličtiny přes 12 let, aktivní použití v zaměstnání,
  • Zkušenosti s výukou angličtiny v minulosti,
Zdravím všechny mé budoucí studenty!

Těším se na naše společné vyučování a doufám, že angličtina pro Vás bude vždy radostí se učit. Ve výuce se budu vždy snažit o to, aby student následně dokázal jazyk aktivně používat. Sama jsem prošla procesem výuky a zlepšování angličtiny, a proto mohu čerpat ze svých pracovních (i studijních) zkušeností a předat je dále.
V životě jsem aktivní optimistický člověk, mám ráda sport, zahradu a hudbu. V současnosti nejvíce času věnuji rodině a mému tříletému synovi, což mi přináší spoustu radosti a nových zkušeností.

Mé seznámení s anglickým jazykem proběhlo již na základní škole, kde mne vyučovala profesorka s mnohaletou praxí, a pomohla mi vytvořit kvalitní základ a nadšení pro jazyky. Po skončení základní školy v Berouně jsem pokračovala ve studiu na střední škole v Praze, konkrétní obor mi pomohl vybrat můj otec, který správně odhadl, že práce s jazyky a s lidmi mě v budoucnu bude bavit. Škola mi otevřela možnosti dozvědět se více informací a detailů o diplomacii, mezinárodních vztazích a právu, nicméně reálné zkušenosti jsem získala až v zaměstnání, do kterého jsem nastoupila asi 2 roky po skončení studia. Do této logistické firmy jsem se dostala náhodou, a díky výbornému týmu lidí a hlavně skvělé vedoucí, jsem brzy mohla zastávat důležitější funkce v oddělení a následně po roce, kdy vedoucí oddělení odešla na mateřskou dovolenou, jsem ji mohla nahradit. Při vedení týmu lidí jsem se naučila řadu věcí, ale zejména mi nová pozice umožnila nejen komunikovat, ale i poznávat lidi z různých částí světa, jejich mentalitu a dokonce se i do některých míst podívat osobně. J

edna z mých posledních cest vedla do USA, konkrétně do Charlotte, NC a dále do New Yorku nebo Chicaga. Dále jsem strávila několik týdnů ve Slovinsku, kde jsem pomáhala s chodem nové pobočky naší firmy, nebo jsem například cestovala na Ukrajinu do přístavu Oděsa, kde jsem se setkala s naším partnerem, který pro nás tehdy zajišťoval dovoz a převzetí zboží pro strategického zákazníka. Na všech těchto cestách jsem se domluvila anglickým jazykem, schopnost konverzace je v těchto případech potřebná a zlepšuje se právě získáváním nových zkušeností.

Doufám, že Vám budu moci tyto zkušenosti jako studentům předat!