• Eliška Spilková
  • 18 let
  • Studentka Arcibiskupského gymnázia
  • Certifikát CAE- úroveň C1
Vždycky mě velice bavilo doučovat kamarády i spolužáky a pomáhat jim nejen s angličtinou, ale i jinými předměty. Sama jsem navštěvovala různé jazykové kurzy, kde jsem kromě učení jazyka měla možnost vidět,

jak efektivně vysvětlit různé gramatické jevy v cizím jazyce. Moc ráda pracuji s dětmi například jezdím na různé tábory jako vedoucí. Občas je i chodím ve svém volném
čase hlídat.

Mezi moje koníčky patří hra na klavír, běhání a jízda na koni. Přes 4 roky jsem také tancovala latinskoamerické tance. Ráda se zajímám také o literaturu. Kromě těchto zájmů se mimo jiné věnuji studiu italštiny, kterou se sama učím druhým rokem. Kromě italštiny a angličtiny umím ještě německy.
Anglický jazyk se učím od 6 let. Od té doby mám za sebou 2 jazykové pobyty v Anglii, kde jsem opět viděla, že hodiny jde udělat zábavné a zároveň se při nich člověk může něco naučit. To mi pomohlo při pozdějším doučováním kamarádů. Myslím, že při jejich učení jsem se naučila látku pořádně vysvětlit a zároveň jsem se naučila, že každý má rozdílné myšlení a poté jsem k nim byla schopna přistupovat individuálně. Také jsem držitelka certifikátu CAE. Ve škole mi hodiny angličtiny přišly vždy velmi nudné a nezáživné. Nicméně svoji angličtinu jsem chtěla stále zlepšovat, a proto jsem začala navštěvovat jazykové kurzy. Kromě jazykových kurzů zdokonaluji svoji angličtinu také četbou anglických knížek nebo sledováním britských i amerických filmů a seriálů v originálním znění.
Momentálně jsem studentka gymnázia. Po maturitě bych se ráda věnovala studiu Pedagogické fakulty. Kromě toho přemýšlím také o studiu v zahraničí. Nejspíše v Dánsku nebo Švédsku.

Povahově jsem trpělivá, přátelská a cílevědomá. Vždy se snažím látku dopodrobna vysvětlit, aby ji člověk co nejlépe pochopil. Také se snažím, abych danou problematiku nepodávala nudnou formou. Myslím, že to je důležité k tomu, aby si člověk z hodiny co nejvíce odnesl.