• Certifikát C1
  • Studium angličtiny 17 let
  • Výuka jazyků 2 roky

Angličtinu jsem začal poprvé objevovat už na kroužku v mateřské škole, ze kterého si dodnes pamatují známou dětskou písničku „Heads and Shoulders, Knees and Toes“. Dále jsem pokračoval v průběhu let s dalším poznáváním angličtiny. Ať už ve škole nebo i mimo ni na individuálních lekcích, navštěvováním cizích zemí nebo například sledováním filmů. Právě sledování filmů v originálním znění, případně s anglickými titulky, může dle mého názoru velmi pomoci při rozvoji angličtiny nebo jejím osvěžení, pokud ji člověk často nevyužívá. Na vysoké škole jsem dospěl k závěru udělat si jazykový certifikát na úrovni C1, abych měl svou úroveň angličtiny nějak doloženou například pro své budoucí zaměstnavatele. V budoucnu doufám, že úspěšně složím i certifikát na úrovni C2, na který jsem již úspěšně absolvoval přípravné kurzy.

Angličtina mi umožnila rozvinout můj velký koníček, kterým je cestování. Ve většině zemí se při domluvě vystačíme právě s angličtinou. I když samozřejmě je vhodné znát i pár slovíček z místního jazyka. Cizí jazyk je třeba používat, aby jej člověk nezapomněl, a cestování je pro mě právě ta možnost, kdy angličtinu aktivně využívat. V různých zemích se setkáte s širokou škálou přízvuků a nářečí angličtiny. Některé jsou jasné, některé naopak těžko srozumitelné a člověk si na ně musí zvykat.

V posledních 2 letech jsem se začal věnovat i doučování anglického jazyka. Zjistil jsem, že mnoho dětí bere angličtinu pouze jako další předmět, kde je důležité napsat testy a pak člověk může vše zase zapomenout. Nevidí důležitost ovládat cizí jazyk, nevidí, jaké výhody jim to může přinést. Zvláště angličtinou je náš svět velmi prostoupen. Proto bych rád pomohl těm, kteří chtějí rozumět všem těm cizím slovům. Kteří se chtějí domluvit na dovolené nebo těm, pro které je tempo výuky ve škole příliš rychlé a potřebují pomalejší postup při výkladu.