• Certifikát CAE Grade A - úroveň C2,
  • 18 let,
  • Studentka gymnázia v Praze,
  • Studium angličtiny 10 let,
Jmenuji se Kateřina Stonová, je mi 18 let a studuji na přírodovědném gymnáziu Botičská v Praze.

Angličtinu jsem se naučila převážně čtením knih, posloucháním rádia a povídáním si s přáteli ze zahraničí. Jeden rok jsem též navštěvovala jazykový kurs, jehož lektor se stal, spolu s mou učitelkou němčiny, mým vzorem ve vyučování. Učebnice mi pomohly utřídit si logiku gramatických struktur, abych mohla angličtinu předávat dále. V roce 2017 jsem složila zkoušku Certificate in Advanced English na známku A a dosáhla tím úrovně C2.

Lektorkou Anglickyzarok jsem se stala v červenci 2018. Snažím se lekce připravovat především tak, aby byly smysluplné a zajímavé. Mým cílem je kromě předání znalostí též motivace k tomu, aby měl student zájem se jazyk učit i sám, a seznámení s kulturou, se kterou se angličtina pojí. Hodiny však co nejvíce přizpůsobuji přáním a potřebám konkrétního studenta.

Z jiných jazyků se učím francouzsky a německy. Ráda jezdím na kole, chodím do lesa, čtu, maluji a kreslím.