• Studium Anglistiky na FF UK
  • Cambridge certifikát C1
  • Schopnost učit úplné začátečníky až do B2
  • Ungličtinu se učím 19 let
Volám sa Katarína Čierna, mám 23 rokov a momentálne študujem odbor Anglistiky na Filozofickej fakulte UK v Praze.

Anglicky sa učím od detstva. Po prvých rokoch nie príliš kvalitnej výučby som si uvedomila, že naše nadobudnuté schopnosti by ledva stačili na jednoduchú konverzáciu. Svoje jazykové schopnosti som ďalej rozvíjala hlavne samostatne, vzhľadom k svojim koníčkom (umenie, literatúra, film, spoločenská situácia vo svete atď).

Ako som sa nakoniec dovtípila, kameňom úrazu „konvenčnej“ výuky angličtiny je hlavne nelogický postup, pri ktorom sa najprv učíme písať a hovoriť, neskôr čítať a rozumieť. V skutočnosti je pre človeka najviac prirodzené začať kontakt s jazykom počúvaním s porozumením a rozprávaním, až potom s čítaním a písaním. Svojich študentov sa snažím viesť týmto smerom. Aj keď k učeniu sa jazyka určite patrí gramatika a slovná zásoba, snažím sa ju vždy následne používať prakticky, lebo len tak si človek overí, že tomu skutočne rozumie.

Po strednej škole som mala niekoľko skúsenností s učením angličtiny, či už v jazykovej škole, kurze pre deti a aj formou súkromných doučovaní. Razím teóriu, že nikdo nie je príliš starý (ani mladý), aby sa začal zaoberať niečim, čo má zmysel. Posledný rok som sa rozhodla svoje vedomosti prehĺbiť a začala som študovať tento odbor na univerzite. Tiež mám Cambridge certifikát na úrovni C1 a skúsennosť s pobytom vo Veľkej Británií. Svoje vedomosti s radosťou zdieľam, pretože som presvedčená, že vďaka ovládaniu najpoužívanejšieho dorozumievacieho jazyka na svete môže mať každý v dnešnom svete viac zábavy a možností.

3 veci o mne:
So študentom rada pracujem v uvoľnenej a priateľskej atmosfére, mojou typickou vlastnosťou je úprimnosť, ktorú oceňujem aj od okolia.
Som schopná učiť od úplných začiatočníkov až po úroveň B2 a vždy sa snažím výuku prispôsobiť potrebám konkrétnych študentov, či už ide o prípravu na maturitu, slovnú zásobu zameranú na určitú profesnú oblasť, certifikát a hocičo iné.

Verím, že doučovanie môže byť dobrý odrazový mostík a snažím sa svojich študentov nasmerovať a inšpirovať k samoštúdiu poskytnutím efektívnych rád a zdrojov, ktoré pomôžu zdokonaleniu sa.