Jak se rychle naučit anglicky?

Jak se rychle naučit anglicky?

Chtěli byste se naučit anglicky, ale nemáte dostatek volného času? Věnujete se cizímu jazyku už delší dobu a máte pocit, že postupujete příliš pomalu?

Objevení tajemství rychlého a efektivního není jednoduché. Pojďme se nejdříve podívat na jednotlivé využívané metody od vzdělávacích institucí:

Obsah:

  1. Metoda zážitkové výuky
  2. Výuka s hrami
  3. Brainstorming
  4. Role Play
  5. Callanova metoda
  6. Total physical response
  7. Zjednodušená četba
  8. Výuka pomocí filmů
  9. Učení někoho jiného
  10. Kombinovaný styl v Anglicky za rok

 

1. Metoda zážitkové výuky

Tento způsob učení spočívá v osvojování si angličtiny přirozeným způsobem. Místo klasických učebnic a vysvětlování gramatických pravidel jsou lekce zaměřeny především na konverzaci v běžných i méně obvyklých situacích a na zábavné hry. Zážitková výuka je založena na aktivitě studenta, lektor získává roli pozorovatele. Výzkumy dokazují, že znalosti vyvozené ze zážitků si studenti dlouhodobě pamatují a snadno vybavují. Americký vědec David Kolb říká, že 80 % lidského poznání pramení z vlastních zážitků, které si náš mozek převede do podoby obecného poznatku, kterým se řídíme.

2. Výuka s hrami

Již Jan Amos Komenský prosazoval názor „škola hrou“. Metoda učení angličtiny pomocí her je vhodná nejen pro děti, ale i pro dospívající a dospělé studenty. Výuka může zahrnovat činnosti zdánlivě nesouvisející s angličtinou, např. kreslení nebo cvičení. I díky těmto aktivitám se však můžete rychle naučit slovní zásobu i gramatiku. Během hraní her zapojíte zrak, sluch i hmat, což výrazně přispívá k efektivitě učení. Nezlepšíte si pouze jazykové dovednosti, ale také představivost, kreativitu a schopnost rychle se rozhodovat. Při hodinách angličtiny si žáci často příliš nevěří, protože jsou obklopeni velkým množstvím neznámých slovíček a nejsou si jisti jejich výslovností. Podle výzkumu Matthewa Schultze využití her přispívá k uvolněnější atmosféře a zvýšení sebevědomí i motivace.

3. Brainstorming

Název této moderní metody můžeme přeložit jako „bouře mozku“. Na papír napíšeme zvolené téma, např. oblečení nebo volný čas. Úkolem studenta je vymyslet co nejvíce slovíček souvisejících s daným tématem. Vznikne tzv. myšlenková mapa. Se slovíčky je možné dále pracovat, např. je použít ve slovních spojeních a větách. Podle anglického psychologa Tonyho Buzana myšlenkové mapy podporují všechny funkce mozku. Vnímáme souvislosti, které si můžeme vzájemně asociovat.

4. Role play

Role play je procvičování komunikace v dané situaci. Student si např. představí, že je hostem v restauraci a chce si objednat nápoj. Jiný student nebo lektor hraje roli číšníka. Tato metoda je užitečná především pro ty, kteří se chystají odjet na dovolenou do zahraničí a chtějí si zlepšit používání jazyka např. v restauraci, hotelu nebo na letišti.

5. Callanova metoda

Tento systém studia vymyslel Robin Callan v 60. letech 20. století na univerzitě v Cambridge. Zásadami Callanovy metody jsou opakování, simulace anglicky mluvícího prostředí, odbourávání strachu mluvit, osvojování si jazyka přirozenou cestou, princip otázka – odpověď, řízená konverzace a princip „první strany první knihy“ (bez důkladného osvojení učiva nelze pokračovat). Lektor klade otázky a student na ně odpovídá. Potom se učivo opakuje čtením a psaním diktátu. Cílem je plynulé mluvení bez dlouhého přemýšlení. Student mluví anglicky už od první hodiny. Podle Callana tato metoda odráží způsob, jakým se lidé učí mateřský jazyk. Student nové učivo nejprve slyší, poté aktivně používá, vidí v psané formě a nakonec procvičuje při psaní diktátu.

6. Total Physical Response

Název této metody v češtině znamená „úplná fyzická odpověď“. Jejím autorem je profesor psychologie ze San José State University James Asher. Napodobuje učení se mateřskému jazyku u malých dětí, kdy rodiče na syna nebo dceru mluví a očekávají nějakou reakci. Metoda využívá mimiky, názorných příkladů, příběhů a pohybové aktivity. Studenti napodobují nebo opakují, co lektor říká nebo dělá. Tento způsob výuky je vhodný hlavně pro začátečníky a malé děti.

7. Zjednodušená četba

V knihkupectvích i na internetu můžete najít mnoho knih a textů psaných zjednodušenou angličtinou. Jednotlivé tituly jsou zařazeny do různých stupňů pokročilosti, od začátečníků až po pokročilé. S každou úrovní se rozšiřuje slovní zásoba a používá se náročnější gramatika. Existují zjednodušené verze známých knih i původní díla psaná přímo pro studenty angličtiny. Pravidelným čtením si rychle osvojíte např. správné použití slovesných časů nebo slovosled. Naučíte se nepřekládat v hlavě anglický text do češtiny a myslet rovnou v cizím jazyce. Součástí některých knih je také CD, které obsahuje text knihy nahraný rodilým mluvčím, a otázky k příběhu.

8. Výuka pomocí filmů

Filmy a seriály a angličtině jsou vhodné spíše pro pokročilejší studenty. Naučíte se hovorové fráze, které v běžných učebnicích nenajdete. Seznámíte se s přízvuky typickými pro různé země. Pokud se obáváte, že nebudete filmu rozumět, používejte anglické titulky. Uslyšíte mluvenou řeč a zároveň její přepis, proto si zažijete správný pravopis i výslovnost slov. České titulky nejsou příliš vhodné. Mohlo by se stát, že na angličtinu zapomenete a budete se soustředit jen na český text. Postupem času budete schopni filmy a seriály sledovat i bez titulků.

9. Učení někoho jiného

Představte si, že jste učitelem angličtiny a Vaším úkolem je vysvětlit studentovi určitý gramatický jev. Žáka může představovat klidně kočka nebo plyšový medvídek. Když zformulujete myšlenky svými slovy, lépe si je zapamatujete. Při využití této metody při hodině angličtiny zároveň lektor snadno zjistí, jestli jste danou problematiku správně pochopili. Efektivitu tohoto stylu učení potvrzují i vědci z Washington University in St. Louis, kteří provedli výzkum se dvěma skupinami studentů. Obě dostaly za úkol naučit se stejnou látku. První skupině řekli, že dostanou písemný test. Druhá skupina si myslela, že budou učit další studenty. První i druhá skupina poté psaly test. Studenti, kteří měli učit, dopadli lépe. Výzkum dokazuje, že pokud máme učit někoho jiného, snažíme se lépe si informace utřídit. Podle Dalovy pyramidy učení si pamatujeme pouze 10 % toho, co čteme. Pokud však něco sami děláme nebo učíme někoho jiného, máme tendenci si zapamatovat až 90 %.

10. Kombinovaný styl v Anglicky za rok

Jako poslední uvádíme naší individuální metodu, kterou v rámci výuky využíváme. Nejedná se o zcela nový objev, ale jedná se o kombinaci všech předešlých metod. Z vlastní zkušenosti víme, že každý člověk je jedinečný a každému vyhovuje něco trochu jiného. Naším cílem je tedy přizpůsobení metody a stylu výuky studentovým potřebám a zájmům.

Při naší výuce vycházíme z toho, že to, co člověka baví, dělá rád a dělá opakovaně. Naučit se jakoukoliv novou dovednost není otázkou pár hodin, ale je k tomu zapotřebí dlouhotrvajícího úsilí. Naším cílem je zajistit, aby potřebná doba byla co nejkratší a nejzábavnější. Aby se student při učení bavil a na hodiny se těšil.

Naši lektoři kombinují výše zmíněné moderní metody, díky čemuž vzniká nový unikátní styl učení s vysokým zapojením studenta do hodin. Věříme, že ne každému studentovi vyhovuje Callanova metoda či metoda role play. Metody je třeba pečlivě vybírat dle studentových reakcí a jeho tempa. Témata samotných lekcí vycházejí ze zájmů, koníčků a potřeb každého studenta. Zajímá Vás politika, přírodní prostředí, zaměstnání či lety do vesmíru? I hodiny pro začátečníka dokážeme plně přizpůsobit. Pracujeme s tematicky zaměřenými zajímavými texty, videi i nahrávkami z oficiálních britských a amerických zdrojů. Díky tomu zvyšujeme zájem a slovní zásobu v oblastech, na které se chcete zaměřovat. Vše za využití interaktivní výuky výše zmíněných metod, která Vám zaručí rychlé osvojení jazykových dovedností. Snažíme se, aby se studenti nenudili a aby získali co největší motivaci k učení. Toto vše jsme schopní zajistit jen díky našemu systému jednoho studenta na jednoho lektora.

Výuka může probíhat v prostředí, kde se cítíte nejpříjemněji – přímo u Vás doma. Při pravidelném studiu za pomoci lektora můžete být již za krátký čas schopni dosáhnout svých cílů, např. přečíst si knihu od oblíbeného amerického autora, složit mezinárodně uznávanou zkoušku nebo porozumět filmu v originálním znění.

Vyzkoušejte jednu lekci a sami uvidíte naši hravou a efektivní výuku.

>>>PŘEJÍT NA CENÍK VÝUKY ANGLIČTINY<<<

Zdroje:
http://www.futurity.org/learning-students-teaching-741342/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%BEitkov%C3%A1_pedagogika
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED529467.pdf
https://is.muni.cz/th/266834/pedf_b/Text_prace.pdf
http://www.callan.co.uk/the-callan-method/for-students/

Vyplňte své údaje a přihlaste se na výuku

Hlavní Tel: 777 503 023, Email: anglickyzarok@gmail.com
Záložní Tel: 608 752 361
benefit a.s. logobenefit plus logobenefit a.s. logo

Comments are closed.