Jak se naučit anglicky?

Jak se naučit anglicky?

S našimi lektory poznáte už na první hodině, že učit se anglicky může být poměrně snadné, pokud lektor používá správné metody jak se naučit anglicky. Rychlost a pokrok motivují studenta natolik, že vás výuka baví, plně se soustředíte a tím se motivace a zapojení studenta ještě zvyšuje.
Tento článek navazuje na článek Jak se rychle naučit anglicky. Tentokrát si povíme, jak přesně vypadají naše metody učení.

1) Učení angličtiny pomocí vizualizace

Čím více smyslů je do výuky zapojeno, tím snazší je anglická gramatika na naučení, a proto používáme vizualizaci nejen pro popisování situací a obrázků:
„Two young people and their dog watch the cars.“


Rovněž používáme vizualizaci pro anglickou gramatiku a pořádek slov ve větě, takže rychle získáte city pro tvoření vět a mluvení v angličtině.

Children do not do homework at home at the weekend.

Podmět / kdo vykonává činnost – vždy na prvním místě ve větě oznamovací
Pomocné slovíčko “do” – používá se v otázce / v záporu a je vždy před významovým slovesem ve větě
Zápor spojený s čiností – zpravidla za pomocným slovíčkem
Významové sloveso / přístudek – označuje, co se skutečně děje
Předmět / podstatné jméno určující o co se jedná – ve větě vždy až za slovesem resp. slovesy
Určení místa – zpravidla až na konci věty, ale před určením času
Určení času – zpravidla až úplně na konci věty

 

Zkuste sestavit větu správným poskládáním následujících slovíček do políček.
to school | not | go| do | at the weekend| Children
Children do not go to school at the weekend.

2) Anglická gramatika - Souvislosti

Anglická gramatika má více než 10 různých časů v gramatice. Může se zdát, že naučit se anglicky je nemožné, ale při správném a jednoduchém vysvětlení to není složité. Problém je, že učitelé ve školách nikdy vlastně nevysvětlí, co kdy použít a jak. Dle našeho uvážení jsme vybrali 7 časů, které se skutečně při běžné mluvě používají, a příklad je uveden na jednoduché otázce s létáním.
Všichni rádi létáme za poznáním 🙂

Will you fly with plane? Poletíš letadlem?
Are you going to fly with plane? Máš v plánu letět letadlem?
Are you flying with plane? Letíš právě teď letadlem?
Do you fly with plane? Létáš letadlem?
Did you fly with plane? Letěl jsi letadlem?
Were you flying with plane? Létal jsi letadlem?
Have you flown with plane? Už jsi někdy letěl letadlem?
 

 

Budoucí čas – možná se to stane
Budoucí čas – počítáme s tím
Přítomný čas průběhový – právě v tuto chvíli se to děje
Přítomný čas prostý – stává se to opakovaně v současnosti.
Minulý čas prostý – stalo se v určitém okamžiku v minulosti
Minulý čas průběhový – stávalo se v minulosti v nějakém období, ale už se to neděje.
Předpřítomný čas prostý – stalo se to vůbec někdy, dopad z minulosti až do teď.

3) To nejužitečnější z angličtiny na začátek

Učíme tak, abyste po pár hodinách byli schopni se v zahraničí domluvit, a neučíme, žádné zbytečnosti, které jsou spolehlivou brzdou naší motivace. Dole můžete vidět naší doporučenou osnovu pro prvních 10 lekcí, pokud byste anglicky vůbec neuměli. Pouhých 10 hodin by Vám mělo stačit k probrání látky k alespoň jednoduché domluvě v zahraničí.

1. Věty oznamovací
 1.1. Skladba věty a pořádek slov ve větě
 1.2. Slovesa
 1.3. Osobní zájmena
 1.4. Podstatná jména
2. Věty tázací
 2.1. Pomocné slovíčko Do / Does
 2.2. Tázací zájmena (co, proč, kdy, kde, jak, kdo)
 2.3. Přivlastňovací zájmena (můj, tvůj, jeho, její, naše, vaše, jejich)
3. Záporné věty
 3.1. Do not / Does not
 3.2. Zápor u slovesa „to be“
 3.3. Záporná zájmena a příslovce (nikde, nikdo, nikam, nikdy)
 4. Přítomný čas – rekapitulace
 4.1. Procvičování vět oznamovacích
 4.2. Procvičování vět tázacích
 4.3. Procvičování vět záporných
5. Rozšíření slovní zásoby
 5.1. Předložky (v, nad, pod, u, vedle, do, na, od)
 5.2. Přídavná jména a stupňování
 5.3. Modální slovesa (muset, umět, smět)
 5.4. Podmiňovací způsob (bych, mohl bych, měl bych)
6. Budoucí čas
 6.1. Věty oznamovací
 6.2. Věty tázací
 6.3. Věty záporné
 6.4. Procvičování
7. Přítomný čas průběhový
 7.1. Vysvětlení
 7.2. Procvičování rozdílů mezi přítomným časem prostým a průběhovým
8. Procvičování mluvení
 8.1. Procvičování časů přítomných a budoucího
 8.2. Krátká souvětí se spojkami (a, ale, protože, že, nebo)
9. Minulý čas prostý
 9.1. Pravidelná a nepravidelná slovesa
 9.2. Vysvětlení záporu, otázek a oznamovacích vět
 9.3. Procvičování
10. Komunikace
 10.1. Popisování situace
 10.2. Řešení problémů
 10.3. Nakupování
 10.4. Rezervace
 10.5. Telefonování

 

Po deseti hodinách nebudete umět anglicky, ale budete rozumět, co po Vás cizinci chtějí, a dokážete vyjádřit, co potřebujete 🙂

Rozdíl individuálních lekcí angličtiny oproti Školní výuce

Jak je vlastně možné, že podle našeho přístupu k výuce se umí student dorozumět anglicky snadno a rychle už po 10 hodinách, narozdíl od základní a střední školy, kdy je výuce angličtiny věnována tak velká časová dotace?
Podívat se na film v originálním znění po tolika letech strávených ve škole, by mělo být snadné. Jak je možné, že tomu tak tedy není? Jak je možné, že anglicky neumíte dostatečně dobře? Chyba není ve Vás, ale v systému výuky veřejného školství. Zde je 10 rozdílů v systému výuky:

Nevýhody školní výuky

1. Příliš mnoho gramatiky

Proč se děti už v sedmé třídě učí předpřítomný čas a přitom by si nedokázali v zahraničí objednat jídlo v restauraci. Odpověď je jednoduchá: není nic lehčího než dětem vysvětlit anglickou gramatiku a pak jim dát test. Vymýšlení interaktivních her a témat, která budou všechny bavit je mnohem těžší než snadné testování anglické gramatiky, kde má učitel ve škole klíč ke správnému řešení. Také hodnocení výslovnosti je o hodně těžší, navíc čeští učitelé s ní mají sami někdy problém.

2. Málo konverzace

Na hodinách se konverzace procvičuje jen částečně a většinou formou nějakého naučeného článku. Nicméně umění používání cizího jazyka je v jeho flexibilitě. Schopnost sdělit vlastní myšlenky se slovní zásobou, kterou zatím ovládám, není jednoduché. Ale je to právě to, co vám skutečně pomůže v používání jazyka. Bohužel školní procvičování většinou končí překládáním vět z učebnice a všichni studenti ve třídě mají připravenou právě onu jednu větu, která na ně vyjde. Učení angličtiny není těžké, když se použijí ty správné metody.

3. Různá úroveň žáků

Studenti nejsou na stejné jazykové úrovni. Ve školní třídě bývají premianti s pomalejšími studenty dohromady, což jedny nudí a druhé demotivuje. Procvičování angličtiny je v takovém kolektivu výrazně pomalejší.

4. Příliš mnoho studentů

Lektor se nemůže neustále věnovat všem žákům ve třídě.

5. Nedostatečná motivace školních učitelů

Učitelé ve veřejném školství vědí, že jsou placeni stejně za prvotřídní hodinu a stejně za výuku na kterou se moc nepřipraví. Samozřejmě se najdou i takoví učitelé na školách, kteří berou vzdělávání národa jako své poslání a učí s maximálním úsilím, ale je těžké na takové angličtináře natrefit. Jedinou možností pro spoustu lidí jak se naučit anglicky je naučit se to sám, návštěva individuálních jazykových kurzů anebo výuka online.

Výhody soukromé výuky

1. Flexibilita

Učíte se v čase, který Vám vyhovuje. Výuku angličtiny můžete přesouvat dle libosti a můžete si vybrat, jestli bude hodina probíhat u Vás v pohodlí domova, nebo na Vámi předem domluveném místě např. kavárně.

2. Jste v centru výuky

Lektor se Vám plně věnuje, přizpůsobuje Vám tempo, baví se s Vámi o věcech, které Vás zajímají apod. Po celých 60 minut v rámci hodiny se neustále soustředíte na anglický jazyk a to pomůže Vašemu mozku s vytvořením zvykového chování na přepnutí myšlení v anglickém jazyce.

3. Motivace studentů

Studenti si hodiny sami platí, a tak se chtějí naučit jazyk, co nejdříve.

4. Profesionální přístup

Lektor je profesionál, který ví, že pokud se Vám hodina nebude líbit, tak ztratíte motivaci nechat se od něj učit. A proto se lektor vždy snaží, abyste z každé hodiny odcházeli plně spokojení a těšili se na tu další.

5. Efektivní metody výuky

Interaktivní hry, zajímavé poslechy a kvalitně strukturovaná anglická gramatika, a procvičování jen těch skutečně potřebných věcí z angličtiny Vám umožní naučit se jazyk. Prvotní pokrok v angličtině začnete pozorovat opravdu rychle, což zvýší Vaší motivaci, která povede k ještě rychlejšímu zlepšování.

Přečtěte si také článek, jak zdravě žít, jak se správně stravovat a jak pečovat o své duševní zdraví k dožití vysokého a aktivního stáří a jakou roli v tom vše sehrává výuka cizích jazyků.

Zkuste výuku Angličtiny s námi a vyplňte nezávazný formulář. Budeme se na Vás těšit na jedné z našich hodin.

>>>PŘEJÍT NA CENÍK VÝUKY ANGLIČTINY<<<

Vyplňte své údaje a přihlaste se na výuku

Hlavní Tel: 777 503 023, Email: anglickyzarok@gmail.com
Záložní Tel: 608 752 361
benefit a.s. logobenefit plus logobenefit a.s. logo

Comments are closed.