Angličtina dětem: Kdy začít s výukou angličtiny?

Angličtina dětem: Kdy začít s výukou angličtiny?

 

Nejen základní školy začínají s výukou anglického jazyka malých školáků ve stále útlejším věku. Řada rodičů dává přednost cizojazyčným kurzům pro své děti již v předškolním věku. Jiní zase nechtějí zahlcovat své potomky přebytkem informací a ponechávají tuto práci v rukou pedagogů. Jelikož se škola Anglickyzarok.cz soustředí v neposlední řadě na výuku anglického jazyka mladých, mladších i nejmladších, rozhodli jsme se o tomto tématu zjistit více.

Dítě je paradoxně schopné dosáhnout nejlepších výsledků v jakémkoli oboru již ve velice útlém věku. Podle doktora Glena Domana, ředitele Institutu pro vývoj lidského potenciálu, je nejlepší dopřát angličtinu dětem, co nejdříve a začít se vzděláním ve věku, kdy mozek začíná růst, přičemž toto období končí v šestém roce dítěte.

Psycholožka Tamara Cenková z Psychologické poradny sluníčko pak říká, že nejvhodnější je začít s výukou cizího jazyku ve věku dvou let: „Kolem dvou let se v mozku vytvářejí jazyková centra. Podle toho, kolik jazyků se dítě v tomto věku učí, tolik jazykových center se mu vytvoří,“ cituje Tamaru Cenkovou magazín ona.idnes.cz. Nejvhodnější je tedy začít s výukou angličtiny mezi druhým až nejpozději šestým rokem života.

Proces tohoto učení však sahá do ještě útlejšího věku a vlastně předchází ještě samotnému narození, jelikož miminko v děloze slyší nejen hlas své matky ale také širokou škálu dalších zvuků ze svého okolí. Jak píše redakce magazínu Maminka: „Dítě rozumí zvukům všech jazyků na celém světě a dokáže je rozlišit hned po narození“. Z toho je patrný i nejlepší postup při takto brzkém učení, jenž spočívá v poslechu. Věta, kdy vám tedy rodiče říkají, že na svého čerstvě narozeného bratříčka nebo sestřičku musíte hodně mluvit, aby se i on naučil brzy mluvit, tak nabývá ve světle tohoto zjištění nového významu

Zajímavé je, že dítě se takto učí rozpoznat svůj rodný jazyk podle jeho rytmu a již po narození právě na tento rytmus nejvíce reaguje. „Mozek při svém vývoji mimovolně mapuje zvuky a obrysy jazyků, které jej obklopují, a zaznamenává zvukové vzory a jemné rozdíly mezi zvuky. Je to ideální doba, kdy děti seznámit s cizími jazyky a povzbudit je k učení více jazyků,“ řekla doktorka April Benasichová, ředitelka Laboratoře pro studium raného období dítěte v Centru pro molekulární a behaviorální vědu o nervovém systému na Rutgers University.

Tato etapa se obecně nazývá jako období raného učení a u dítěte končí kolem pátého roku. Je charakterizována tím, že dítě do tohoto věku ovládne mateřský jazyk svých rodičů a k dalšímu učení již potřebuje systematičtější přístup a odborný dohled. Zajímavé také je, že podle magazínu Maminka se u dítěte zdokonaluje znalost mateřského jazyka, kdykoli se setkává s jazykem cizím. Článek na ona.idnes.cz k tomu připojuje, že učení dvou jazyků zároveň posiluje intelektuální schopnosti dítěte, jeho vnímavost k možnostem vyjadřování (především v domácím jazyce).

Poté, co dítě získá základní orientaci v cizím jazyce formou poslechu, nastupuje do procesu školní pedagog či soukromý lektor. V mladém věku je podle mnoha odborníků ideální formou učení vzájemná interakce a nejrůznější hry. O interaktivní a zábavnou výuky usilují i lektoři jazykové školy Anglickyzarok.cz, jež využívá vedle deskových či interaktivních her s vyučujícími například také písně či animovaného maskota Tima, jenž provází děti po internetové mutaci výuky angličtiny.

Vyplňte své údaje a přihlaste se na výuku

Hlavní Tel: 777 503 023, Email: anglickyzarok@gmail.com
Záložní Tel: 608 752 361
benefit a.s. logobenefit plus logobenefit a.s. logo

Comments are closed.